ISZS i Regulaminy

ZGŁOSZENIA SERWISOWE SPRZĘTU do diagnostyki i naprawy.

(wyciąg z regulaminu napraw serwisowych pogwarancyjnych) 


1. Warunkiem rozpoczęcia diagnostyki i naprawy sprzętu jest zarejestrowanie go w ISZS samodzielnie przez Klienta lub przez pracownika serwisu. Rejestracja sprzętu wiąże się z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 /Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926/.


2. Rejestracja sprzętu w ISZS powoduje nadanie unikalnego  nr zgłoszenia  oraz automatyczne powiadomienie Klienta mailem o przyjęciu zlecenia do realizacji.


3. ISZS generując nr zgłoszenia  zapewnia autoryzowany dostęp do niego pod indywidualnym adresem www przesłanym Klientowi na podany adres e-mail.
Nr zgłoszenia  jest  identyfikatorem zleconej usługi.


4. Potwierdzenie wygenerowane przez ISZS i dodatkowo wydrukowane przez serwis jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru naprawianego lub zdiagnozowanego sprzętu.


5. Zgłoszenia serwisowego Klient możne dokonać  w dowolnym czasie w ISZS, natomiast dostarczenia sprzętu  tylko w godzinach pracy serwisu  od poniedziałku do piątku

od 9:00 do 18:00 lub sobotę od 9:00 do 14:00  - osobiście lub przesyłką kurierską . Zgłoszenia i przyjęcia obsługiwane są przez upoważnionych pracowników serwisu.


6. Z chwilą dostarczenia sprzętu do serwisu rozpoczyna się procedura diagnostyczna w trybie, który jest zależny od wyboru przez Klienta: standardowy, przyspieszony, ekspresowy,  a o jej wynikach pracownik serwisu powiadamia Klienta w zgłoszeniu dostępnym w ISZS lub w inny sposób określony przez Klienta.


7. Procedura diagnostyczna kończy się szczegółową wyceną kosztów naprawy po czym za zgodą Klienta serwis podejmuje czynności naprawcze.


8. Wszystkie zgłoszenia realizowane są wg kolejności w jakiej wpłyną do serwisu i trybu realizacji wybranego przez Klienta.


9. Po wykonaniu diagnostyki lub naprawy sprzęt  jest wydawany klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej.  Drugą formą wydania sprzętu jest wysyłanie  kurierem pod wskazany w zgłoszeniu adres po opłaceniu przez Klienta uzgodnionych kosztów przelewem lub za pobraniem.


Pełne regulaminy serwisu: pogwarancyjnego i gwarancyjnego są wywieszone na widocznym miejscu w siedzibie ul. Żwirki i Wigury 2 oraz dostępne po wejściu do zgłoszeń w Internetowym Systemie Zgłoszeń Serwisowych.